500 - 897 - 463 warszawa@ups-naprawa.pl

Przegląd UPS

Informacje wstępne

Przegląd techniczny konserwacyjny ( prewencyjny, zapobiegawczy ) jest wykonywany przez profesjonalny serwis i służy do sprawdzenia stanu zasilacza UPS oraz jego przetestowania w sposób kontrolowany.

Zasilacz UPS jest instalowany w celu zapewnienia zwiększenia niezawodności zasilania odbiorów.

Poprawa niezawodności zasilacza UPS występuje tylko wtedy, gdy jest on odpowiednio konserwowany.

W przypadku zaniedbania i braku przeglądów można osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego. Na przykład zasilacz UPS ze zużytą baterią nie zapewni choćby minimalnego podtrzymania, a z braku konserwacji może z powodu wewnętrznego uszkodzenia odciąć zasilanie od zabezpieczanego (przez zanikiem zasilania) urządzenia bez ostrzeżenia.

Wykonywany jest z reguły raz do roku , o ile nie ustalono częstszych kontroli.

Jak wygląda przegląd ?

Poniżej przedstawiamy zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu okresowego zasilacza awaryjnego.

 • oględziny zewnętrzne zasilacza i zestawów bateryjnych,
 • kontrola poprawności pracy zespołów wentylatorów zasilacza,
 • sprawdzenie wskazań alarmowych na panelach sterowniczych,
 • sprawdzenie nastaw parametrów zasilacza UPS i ewentualna korekta,
 • sprawdzenie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń elektrycznych zasilacza (m.in. listew zaciskowych przyłączy kablowych wejściowych, wyjściowych oraz baterii) wraz z ewentualnym poprawieniem,
 • kontrola stanu technicznego wyłączników (zabezpieczeń) m.in. wejść prostowników, sieci obejść, wyjść falowników i linii obejściowych,
 • kontrola stanu technicznego rozłączników bezpiecznikowych baterii akumulatorów,
 • kontrola stanu technicznego wewnętrznych urządzeń do ładowania baterii,
 • kontrola stanu technicznego falowników,
 • sprawdzenie kondensatorów szynowych DC i AC,
 • kontrola stanu technicznego i poprawności pracy prostowników,
 • kontrola stanu technicznego i poprawności pracy filtrów wejściowych i wyjściowych,
 • kontrola stanu technicznego elementów by-passów (m.in. łączników statycznych obejścia, ręcznego obejścia serwisowego, zestawów do pracy równoległej),
 • kontrola stanu technicznego i poprawności działania termostatów lub czujników temperatury załączających silniki zespołów wentylatorowych zasilacza,
 • sprawdzenie poprawności wskazań czujników pomiarowych (m.in. temperatury baterii i zasilacza) na panelach sterowniczych zasilacza i ewentualna kalibracja,
 • sprawdzenie stanu baterii akumulatorów, pomiary napięć w stanie ładowania,
 • kontrola skuteczności automatycznego przejścia zasilacza w fazę ładowania baterii,
 • kontrola i pomiar prądów i napięć wejściowych i wyjściowych, napięcia na gałęziach bateryjnych, prądów ładowania oraz prądów konserwacyjnych baterii i porównanie wartości zmierzonych z wartościami pokazywanymi na wyświetlaczach pulpitów sterowniczych,
 • pomiar napięci i/lub rezystancji pojedynczego bloku bateryjnego podczas pracy zasilacza w
  trybie normalnym bez odłączania baterii (tryb pracy normalny, brak pracy bateryjnej),
 • czynności przewidziane w instrukcji oraz w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia,
 • czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych elementów zasilacza,
 • przygotowanie raportu z przeglądu

 

Umów się na przegląd !

500 - 897 - 463

warszawa@ups-naprawa.pl

Promocja !!!

Podpisując z nami umowę na coroczny przegląd zasilacza awaryjnego – UPS, możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów dla stałych klientów.